วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วัน ศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2553วัน ศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2553


บันทึกประจำวัน

ตารางประเมินผลของตนเองความหมายของ ละคร
แหล่งที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/ละครประวัติของละคร


ประเภทของละครทั่วไป
   แหล่งที่มา    www.lks.ac.th/thaidance/class2/class2_1.htm


วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ 2553กิจกรรมวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ 2553

เป็นการเลือกกลุ่ม และหัวข้อที่จะศึกษา


เป็นหัวข้อที่เเยกแล้วจะศึกษา


การแสดงความคิดกับการเขียนข้อตกลงในห้องเรียน                                                                            แบบทดสอบก่อนเรียนการถวนความรู้
                                                                          บันทึกประจำวันประจำวันนี้